Đăng ký Hoà IO's Blog

Nhận những cập nhật về các bài viết mới nhất từ Hoà và xem các nội dung chỉ dành riêng cho subscriber

Theo dõi ngay! Hòa IO Blog cover image Hòa IO Blog cover image
Hòa Nguyễn profile image Hòa Nguyễn

Những điểm hay về văn hoá Nghiên cứu khoa học tại Úc

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cùng mọi người những điểm hay mình học hỏi được trong văn hoá nghiên cứu khoa học tại Úc với góc nhìn cá nhân sau 2 năm mình làm nghiên cứu sinh tại Đại học Melbourne.

Những điểm hay về văn hoá Nghiên cứu khoa học tại Úc

Dưới đây là những ý chính tóm tắt của bài viết. Những nội dung chi tiết mình sẽ tiếp tục viết và cập nhật tại đây từ 8/4 đến 22/5 nhé.

1. Đạo đức và liêm chính khoa học là ưu tiên hàng đầu và là những bài học đầu tiên trong những ngày đầu tiên làm nghiên cứu.

2. Xếp hạng hội nghị và tạp chí, cũng như Impact Factor và số lượng công bố khoa học không phải là những yếu tố quan trọng nhất.

3. Đề cao khả năng nghiên cứu độc lập, khuyến khích việc tự học, sáng tạo và thực hiện những ý tưởng mới.

4. Tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự khác biệt, khẳng định vai trò công bằng của mỗi cá nhân trong nghiên cứu.

5. Môi trường làm việc thoải mái, ít sự cạnh tranh không lành mạnh, tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân và đề cao việc kết nối trong cộng đồng nghiên cứu.

Hòa Nguyễn profile image Hòa Nguyễn