Đăng ký Hoà IO's Blog

Nhận những cập nhật về các bài viết mới nhất từ Hoà và xem các nội dung chỉ dành riêng cho subscriber

Theo dõi ngay! Hòa IO Blog cover image Hòa IO Blog cover image
Hòa Nguyễn profile image Hòa Nguyễn

Kinh nghiệm chọn Giáo sư, Lab và Đề tài nghiên cứu

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong việc tìm kiếm và chọn giáo sư, Lab nghiên cứu, và đề tài nghiên cứu khoa học cho các bạn đang theo học các chuyên ngành về khoa học tự nhiên, đặc biệt là về khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm chọn Giáo sư, Lab và Đề tài nghiên cứu

Cập nhật 7/4/2024: Bài viết đang bắt đầu được viết và công bố dự kiến trước ngày 25/5/2024. Nội dung chính dự kiến theo bố cục bên dưới

Chọn giáo sư và Lab nghiên cứu

Giáo sư lâu năm - Big name

Giáo sư trẻ

Kinh nghiệm của mình

Chọn đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài mới - khó

Kinh nghiệm của mình

Hòa Nguyễn profile image Hòa Nguyễn